Dostava izvadaka iz matica RH (rodni, smrtni, vjenčani listovi, domovnice)

Izvatke iz matičnih knjiga Republike Hrvatske (rodne, smrtne i vjenčane listove, domovnice) moguće je pribaviti putem Konzularnog odjela. Dostava traje oko dva mjeseca, ovisno o matičnom uredu u kojem se zatraženi izvadak izdaje.

Konzularna pristojba se naplaćuje sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama.