Dostava izvadaka iz matica RH (rodni, smrtni, vjenčani listovi, domovnice)

Izvatke iz matica RH (rodne, smrtne i vjenčane listove te domovnice) moguće je pribaviti putem Konzularnog odjela. Dostava traje oko dva mjeseca, ovisno o matičnom uredu u kojem se zatraženi izvadak izdaje.

Konzularna pristojba naplaćuje se u iznosu od 26,00 €.