Ovjere

Konzularni odjel ovjerava potpise državljana Republike Hrvatske (uz predočenje valjane hrvatske putovnice ili osobne iskaznice) na punomoćima, izjavama i na određenim vrstama ugovora, te vrši ovjeru istovjetnosti preslika (prijepisa) s izvornikom. 

Konzularna pristojba za ovjeru potpisa ili preslike iznosi 11,00 €.