UNESCO

Organizacija ujedinjenih naroda ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU utemeljena je 16. Studenog 1945. Programi komunikacija i informiranja uvršteni su 1990. Cilj je organizacije : „Stvarati mir u glavama ljudi „. Sjedište joj je u Parizu: 7, place de Fontenoy u zgradi sagrađenoj 1958. Organizacija u svijetu ima i 57 ureda izvan sjedišta kao i institute i centre u različitim državama. Danas UNESCO broji 195 država članice i 8 pridruženih članica. Glavna je ravnateljica UNESCO-a gospođa Irina Bokova iz Bugarske , izabrana na 35. Općoj skupštini na razdoblje od 4 godine. Prvi je glavni ravnatelj organizacije bio britanac Sir Julian Huxley.

Opća skupština (sljedeća 37., u jesen 2013.) utvrđuje ciljeve, prioritete i proračun organizacije svake dvije godine.

Izvršni odbor se sastoji od 58 država članica, izabranih na Općoj skuštini na razdoblje od 4 godine i može se obnoviti. Odbor se sastaje dva puta godišnje i osigurava opće funkcioniranje UNESCO-a. Hrvatska nije nikad bila članica Izvršnog odbora ali je u vrijeme bivše Jugoslavije, Hrvat g . Ivo Margan bio predsjedatelj Izvršnog odbora (1985. – 1987.) kao i predsjedatelj 21. (Pariz, 1982.) te 4. zvanredne (Beograd, 1980.) sjednice Opće skupštine.

Tajništvom (broji oko 2.000 osoba iz 170 država, između kojih 700 u jednom od oko 65 ureda/instituta/centara izvan sjedišta) upravlja glavna ravnateljica. Za sada dva Hrvata rade u Tajništvu (g Damir Dijaković, Sektor za kulturu i gđa Ana Peršić, sektor za prirodne znanosti). Tajništvo provodi odluke dvaju izvršnih organa i glavne ravnateljice.

 

HRVATSKA i UNESCO  

Republika Hrvatska je postala članicom organizacije 1. lipnja 1992. 
Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri UNESCO-u, zajedno s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova poslova te Nacionalnim povjerenstvom za UNESCO zastupa hrvatska stajališta u sektorima obrazovanja, kulture, prirodnih i društvenih znanosti, komunikacija i informiranja:

NJ.E. g. Ivo Goldstein, veleposlanik, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri UNESCO-u 

Gđa Alida Matković, ministar savjetnik 

Adresa: 
UNESCO sjedište, Ured M 3.43 – 3.44; 1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 
Tel.: + 33(0) 1 43 06 12 97; + 33 (0) 1 53 70 02 76 
Fax: + 33 (0) 1 45 68 31 48; + 33 (0) 1 53 70 02 90


Nacionalno povjerenstvo za UNESCO

Nacionalno povjerenstvo za UNESCO ima sjedište pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, Runjaninova 2, HR – 10 000 Zagreb 
Predsjednik: G Vladimir Marković, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 
Zamjenik predsjednika: prof. dr. sc. Krešimir Nemec 
Glavna tajnica: gđa Rut Carek: unesco@min-kulture.hr

Nacionalni i ekspertski odbori 
Odbor za obrazovanje: Predsjedatelj: prof. dr. sc. Draško Šerman 
Odbor za prirodne znanosti: Predsjedatelj: Dr. sc. Vladimir Paar 
Odbor za društvene i humanističke znanosti: Predsjedatelj: g. Branko Silađin 
Odbor za komunikaciju i informiranje: Predsjedatelj: prof. dr. sc. Damir Boras 
Nacionalni odbor programa Čovjek i biosfera (MAB): Predsjedatelj: g. Goran Gugić, Park prirode Lonjsko polje; Glavna tajnica: gđa Mirna Bojić, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Nacionalni odbor Međuvladinog programa znanstvene suradnje za hidrologiju i vodene resurse (IHP): 
Dr. sc. Danko Biondić, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za vodno gospodarstvo 
G Relja Bašić i Ino Mirković imenovani su UNESCOvim ambasadorom za mir


Hrvatska je ratificirala sljedeće UNESCOve Konvencije:

 • Svjetska (Univerzalna) konvencija o autorskom pravu s dodatnim protokolima. Ženeva, 6. rujna 1952.
 • Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba. Hag, 14. svibnja 1954.
 • Protokol u vezi sa zabranom izvoza kulturnih dobara s okupiranih teritorija. Hag, 14. svibnja 1954.
 • Konvencija protiv diskriminacije u prosvjeti. Pariz, 14. prosinca 1960
 • Konvencija o mjerama zabrane i sprečavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara. Pariz, 14. studeni 1970.
 • Konvencija o priznavanju visokoškolskih studija, diploma i stupnjeva u arapskim i europskim državama na Mediteranu. Nica, 17. prosinca 1976.
 • Svjetska (Univerzalna) konvencija o autorskom pravu s prilozima, izmijenjena u Parizu 24. srpnja 1971.
 • Konvencija o priznavanju visokoškolskih studija, diploma i stupnjeva u državama područja Europe. Pariz, 21. prosinca 1979.
 • Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine.Pariz, 16. studenog 1972.
 • Konvencija o močvarama od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica. Ramsar, Iran, 2. veljače 1971.
 • Sporazum za olakšanje međunarodnog prometa vizualnog i auditivnog materijala prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera, New York, 15. srpnja 1949.
 • Sporazum o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog i kulturnog karaktera, New York, 22. studenog 1950. prirode,
 • Konvencija o distribuciji signala za prijenos programa preko satelita (Satelitska konvencija).Brisel, 21. svibnja 1974.
 • Protokol uz Sporazum o uvozu predmeta prosvjetnog, znanstvenog ili kulturnog karaktera , Nairobi, 26. studenog 1976.
 • Konvencija za zaštitu proizvođača fonograma od neodobrenog umnožavanja njihovih fonograma (Fonogramska konvencija). Ženeva. 29. listopada 1971.
 • Međunarodna konvencija za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rimska konvencija). Rim, 26. listopada 1961.
 • Konvencija o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe. Lisabon, 11. travnja 1997.
 • Konvencija o zaštiti podvodne kulturne baštine. Pariz, 2. studeni 2001.
 • Konvencija o zaštiti nematerijalne kulturne baštine. Pariz, 17. listopada 2003.
 • Drugi Protokol uz Konvenciju o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba. Hag, 26. ožujka 1999.
 • Konvencija o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja. Pariz, 20. listopada 2005.
 • Međunarodna konvencija protiv dopinga u športu. Pariz, 19. listopada 2005


Hrvatska je bila članica sljedećih Odbora: 
- Međuvladin odbor međunarodnog hidrološkog programa (IHP) 
-Međuvladin odbor za promicanje povrata kulturnih dobara u zemlju podrijetla ili njihovu restituciju u slučaju nezakonitog prometa (1970.) 
-Međuvladin odbor Međunarodnog programa za razvoj komunikacija 
-Međuvladin odbor za bioetiku 
-Međuvladin odbor za tjelesnu kulturu i sport (CIGEPS) 
-Međuvladin odbor Konvencije o očuvanju nematerijalne kulturne baštine (2003.) 
-Međuvladin odbor Konvencije o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja (2005) 
-Znanstveno i tehničko vijeće država stranaka Konvencije za zaštitu podvodne kulturne baštine (2001.) 
-Odbor država stranaka Drugog protokola Konvencije iz Haga (1954) 
-Odbor za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba 
- Izvršno vijeće Međuvladine oceanografske komisije (IOC) 

UNESCOve katedre u Hrvatskoj: 
-UNESCOva Katedra za upravljanje visokim obrazovanje, osnovana na Sveučilištu u Zagrebu 2003. 
-UNESCOva Katedra za poduzetništvo, osnovana na Sveučilištu u Osijeku 2008. 
-UNESCOva Katedra za medicinu i pravo, osnovana na Sveučilištu u Zagrebu 2009. 

Svjetska kulturna i prirodna baština u Hrvatskoj (7): 
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=7243  

Kulturna baština (6): 
• Stari grad Dubrovnik 
• Povijesni kompleks Splita i Dioklecijanova palača 
• Starogradsko polje 
• Povijesni grad Trogir 
• Katedrala svetog Jakova u Šibeniku 
• Kompleks Eufrazijeve bazilike u povijesnom središtu Poreča

Prirodna baština (1): 
• Nacionalni park Plitvička jezera 

Svjetska nematerijalna baština upisana u Hrvatskoj (13): 

Nematerijalna dobra upisana na UNESCOvu Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva (12)
 : http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=5220  
• Festa svetoga Vlaha 
• Dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja 
• Čipkarstvo u Hrvatskoj 
• Kraljice iz sela Gorjani (Ljelje) 
• Godišnji pokladni ophod zvončari s područja Kastavštine 
• Procesija Za križen na otoku Hvaru 
• Umijeće izrade drvenih tradicijskih dječjih igračaka s područja Hrvatskog Zagorja 
• Umijeće izrade medičarskih proizvoda 
• Sinjska alka 
• Bećarac –vokalno instrumentalni napjev u istočnoj Hrvatskoj 
• Nijemo kolo, u Dalmatinskoj Zagori
• Klapsko pjevanje


Nematerijalna dobra upisana na UNESCOvu Reprezentativnu listu nematerijalne baštine kojoj je potrebna hitna zaštita (1): http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6232  
• Ojkanje