Pariz, 24. lipnja 2020.

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor – objava biračima

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.

Izbori na biračkom mjestu u sjedištu diplomatsko-konzularnog predstavništava Republike Hrvatske u Francuskoj Republici održat će se u

subotu, 04. srpnja 2020. i nedjelju, 05. srpnja 2020.

Izborno mjesto u Francuskoj Republici bit će otvoreno u sjedištu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Parizu  na adresi  7, Square Thiers, 75116 Paris, a glasovanje će na dane održavanja izbora biti organizirano u vremenu od 07:00 do 19:00;

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Francuskoj Republici poziva sve hrvatske državljane koji žele glasovati na izbornom mjestu u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Francuskoj Republici na prethodnu/aktivnu registraciju birača.

Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/vijesti/izbori-za-zastupnike-u-hrvatski-sabor-2020/16317 dostupne su sve detaljne informacije i svi predviđeni obrasci zahtjeva. Ispunjeni i potpisani obrasci zahtjeva za prethodnu/aktivnu registraciju i zahtjeva za promjenu mjesta prethodne/aktivne registracije mogu se dostaviti na sljedeće adrese Veleposlanstva Republike Hrvatske u Francuskoj Republici:

 • putem elektronske pošte: conspari@mvep.hr; vrhpariz@mvep.hr
 • na poštansku adresu Veleposlanstva:  7, Square Thiers, 75116 Paris,

VAŽNA NAPOMENA:

U svim slučajevima podnositelj zahtjeva treba:

 • vlastoručno potpisati svoj zahtjev za prethodnu/aktivnu registraciju,
 • ispuniti sve predviđene rubrike, ime i prezime, državu i točnu adresu u inozemstvu, MBG ili OIB, obvezno navesti kontakt podatke - broj telefona, odnosno broj mobitela, te e-mail adresu,
 • u rubrici nadležno tijelo se upisuje Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Parizu,
 • obvezno priložiti presliku osobnog identifikacijskog dokumenta;

Rok za podnošenje zahtjeva za prethodnu/aktivnu registraciju istječe u
srijedu, 24. lipnja 2020.

 

I. BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ


1. Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora neće biti u mjestu svog prebivališta, mogu zatražiti:


a) PRIVREMENI UPIS - ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj izvan mjesta svog prebivališta.Birači se privremeno upisuju u registar birača za mjesto gdje će se zateći na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta birači mogu podnijeti nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača, neovisno o mjestu upisa u registar birača. Birači koji su zatražili privremeni upis izvan mjesta prebivališta glasuju za svoju izbornu jedinicu, a moći će glasovati samo na biračkom mjestu koje će odrediti nadležno izborno povjerenstvo za privremeno upisane birače.
Iznimno, biraču se može na njegov zahtjev omogućiti privremeni upis u registar birača unutar istoga grada ili općine, ukoliko će se na dan izbora za Hrvatski sabor zateći na području drugog naselja unutar istoga grada ili općine u kojoj ima prebivalište i radi se o istoj izbornoj jedinici, u kojem slučaju, birač glasuje na redovnom biračkom mjestu.


b) PRETHODNU REGISTRACIJU - ako žele glasovati u inozemstvu.

Birači se prethodno registriraju za državu odnosno konzularno područje gdje će se zateći na dan održavanja izbora u inozemstvu. Zahtjev za prethodnu registraciju birači mogu podnijeti nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača.

2. Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora će se zateći izvan mjesta svog prebivališta ili u inozemstvu mogu, iznimno, zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta s naznakom mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i konzularnog područja na kojem će se zateći na dan izbora, temeljem koje će moći glasovati:

 • na biračkom mjestu naznačenom na potvrdi ili
 • na (bilo kojem) redovnom biračkom mjestu unutar svoje izborne jedinice, uključujući redovno biračko mjesto birača ili
 • na (bilo kojem) posebnom biračkom mjestu izvan svoje izborne jedinice ili
 • na biračkom mjestu određenom u (bilo kojoj) diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta birači podnose nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača prema mjestu svog prebivališta.

II. BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ


Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj moraju biti AKTIVNO REGISTRIRANI.

a) Birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju već će se po službenoj dužnosti aktivno registrirati za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici.

Birači koji će se na dan održavanja izbora nalaziti na području druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi različitoj od navedene u osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE.

Birač koji ne promijeni mjesto aktivne registracije, moći će glasovati samo u mjestu gdje je već aktivno registriran po službenoj dužnosti za državu i konzularno područje prema inozemnoj adresi navedenoj u osobnoj iskaznici.

b) Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj.


Zahtjev za aktivnu registraciju birači mogu podnijeti:

 • najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili
 • nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača, ako će se na dan održavanja izbora nalaziti u Republici Hrvatskoj.


III. e-Građani


Birači koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju te izmjene istih zahtjeva, putem sustava e-Građani.

IV. IZDAVANJE POTVRDA ZA GLASOVANJE NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA


Skreće se pozornost biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a prilikom dolaska na biračko mjesto se utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača jer primjerice nemaju važeću osobnu iskaznicu, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaju nadležna upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba prema mjestu prebivališta birača.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu.