Pariz, 25. svibnja 2019.

Objava o registraciji birača za izbore za Europski parlament

OBJAVA BIRAČIMA

Predsjednica Republike Hrvatska je 25. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Za dan održavanja izbora određena je

Nedjelja, 26. svibnja 2019.

Izborno mjesto u Francuskoj Republici bit će otvoreno u sjedištu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Parizu  na adresi  7, Square Thiers, 75116 Paris, a glasovanje će na dan održavanja izbora biti organizirano u vremenu od 07:00 do 19:00;

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Francuskoj Republici poziva sve hrvatske državljane koji žele glasovati na izbornom mjestu u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Francuskoj Republici na prethodnu/aktivnu registraciju birača.

Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/vijesti/objava-biracima-za-izbore-za-clanove-u-europski-parlament-iz-republike-hrvatske/14894 dostupni su svi predviđeni obrasci zahtjeva. Ispunjeni i potpisani obrasci zahtjeva za prethodnu/aktivnu registraciju i zahtjeva za promjenu mjesta prethodne/aktivne registracije mogu se dostaviti na sljedeće adrese Veleposlanstva Republike Hrvatske u Francuskoj Republici:

  • putem elektronske pošte: conspari@mvep.hr;
  • na poštansku adresu Veleposlanstva:  7, Square Thiers, 75116 Paris,

U svim slučajevima podnositelj zahtjeva mora vlastoručno potpisati svoj zahtjev za prethodnu/aktivnu registraciju te priložiti presliku valjanog osobnog identifikacijskog dokumenta.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Rok u kojem birači mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta istječe

u srijedu 15. svibnja 2019

  1. BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeću osobnu iskaznicu, a žele glasovati izvan mjesta svog prebivališta, zatražit će kako slijedi.

  • ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj zatražit će PRIVREMENI UPIS za mjesto gdje će se zateći na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta birač može podnijeti bilo kojem nadležnom uredu državne uprave u županiji u Republici Hrvatskoj bez obzira na mjesto prebivališta ili mjesto gdje će se zateći na dan izbora.
  • ako žele glasovati u inozemstvu, zatražit će PRETHODNU REGISTRACIJU u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili u nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za prethodnu registraciju birač može podnijeti bilo kojem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj.  

iznimno, birači mogu u nadležnom uredu, u kojem su upisani u registar birača, zatražiti POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA bez navođenja mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske gdje će se zateći na dan izbora, a temeljem koje će moći glasovati na  bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta podnosi se nadležnom uredu prema mjestu prebivališta birača

  1. BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj  koji imaju  osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati za izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske 

Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji posjeduju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ili će podnijeti zahtjev za njeno izdavanje zaključno s 15.05.2019. godine, bit će po službenoj dužnosti aktivno registrirani i upisani u popis birača (prema adresi prebivališta u inozemstvu iz osobne iskaznice) za predstojeće izbore.

Ukoliko na dan izbora žele glasovati izvan svog mjesta prebivališta odnosno pripadajućeg diplomatsko-konzularnog predstavništva, moraju do 15. svibnja 2019. godine zatražiti promjenu mjesta aktivne registracije (drugo diplomatsko-konzularno predstavništvo odnosno mjesto u Republici Hrvatskoj).


Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji nemaju osobnu iskaznicu  s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske odnosno nisu podnijeli do 15.05.2019. godine zahtjev za izdavanje osobne iskaznice s podatkom o prebivalištu  izvan Republike Hrvatske, kako bi glasovali, u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, moraju se aktivno registrirati.

Zahtjev za aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije, birači podnose najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu odnosno nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, na čijem će se području  zateći na dan izbora.

VAŽNA NAPOMENA: U svim slučajevima podnositelj zahtjeva mora vlastoručno potpisati svoj zahtjev za prethodnu/aktivnu registraciju te priložiti presliku valjanog osobnog identifikacijskog dokumenta.

  1. DRŽAVLJANI DRUGIH DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE KOJI ŽELE OSTVARITI PRAVO GLASOVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Državljanin druge države članice Europske unije koji ima prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, može ostvariti svoje biračko pravo u Republici Hrvatskoj, ako nadležnom uredu prema mjestu prebivališta ili privremenog boravka u Republici Hrvatskoj, podnese zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora, odnosno do 25. travnja 2019.

e-Građani

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup Sustavu e-Građani mogu podnijeti za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju putem Sustava e-Građani.

OSTALE INFORMACIJE I NAPOMENE

Skreće se pozornost biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača i nalazit će na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a prilikom dolaska na biračko mjesto se utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača jer primjerice nemaju važeću osobnu iskaznicu, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležni ured u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta birača.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu.

Copyright (c) 1997.- 2020. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana