Putovnice

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno u prostorijama Konzularnog odjela (ili prigodom održavanja konzularnih dana u Nici, Lyon-u i Strasbourg-u). 

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • putovnicu RH (ako je stranka posjeduje)
  • dvije biometrijske fotografije u boji veličine 35 x 45 mm, svjetla pozadina
  • dokaz o dozvoli boravka na području Francuske Republike, tj. francusku boravišnu dozvolu za stranca (carte de séjour, titre de séjour,…) ili, ako stranka ima također francusko državljanstvo, francusku putovnicu ili francusku osobnu iskaznicu.

Ako se zahtjev za izdavanje putovnice predaje prvi put potrebno je, uz gore navedeno, priložiti domovnicu i rodni list. 
Ako putovnica RH u trenutku predaje zahtjeva više nije valjana potrebno je uz nju priložiti domovnicu i rodni list, te osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet. 
Ukoliko je putovnica RH izgubljena ili ukradena, potrebno je nestanak iste prijaviti policiji te potvrdu dobivene od policije priložiti uz zahtjev. 
Osobe koje su promijenile prezime (zbog sklapanja braka) dužne su priložiti hrvatski rodni list s upisanom činjenicom braka ili hrvatski vjenčani list. 
Roditelj / zakonski zastupnik predaje zahtjev za malodobno dijete i prilaže djetetov rodni list (ako je dijete rođeno u inozemstvu, potrebno je priložiti međunarodni rodni list, tj u Francuskoj Republici: „Extrait d'acte de naissance pluirilingue“). Djeca starija od 12 godina dužna su osobno biti prisutna prigodom podnošenja zahtjeva zbog potpisa i izuzimanja otisaka prstiju. Ukoliko je samo jedan roditelj skrbnik djeteta, potrebno je o tome priložiti pisani dokaz. Zakonski zastupnik sa sobom mora imati važeći identifikacijski dokument i odluku o skrbništvu. Strane sudske odluke moraju biti priznate od nadležnog suda u Republici Hrvatskoj. 

Konzularna pristojba za izradu putovnice za osobe do 21 godine iznosi 81,00 € a za osobe starije od 21 godine 108,00 €. 
Preporučuje se da se zahtjev za izdavanje nove putovnice preda najkasnije tri mjeseca prije isteka roka valjanosti putovnice, a s razlogom i ranije. Rok za izradu putovnice je mjesec dana. 
 

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana