Prijava rođenja djeteta

Zahtjev za prijavu činjenice rođenja djeteta u maticu rođenih i knjigu državljana Republike Hrvatske za dijete koje je rođeno u stranoj zemlji, a čiji su roditelji, ili samo jedan roditelj hrvatski državljani, podnose roditelji uz predočenje slijedećih javnih isprava: 

• ispunjen obrazac prijave (obrazac se dobije u Konzularnom odjelu) 
• izvadak iz matice rođenih (ne stariji od 6 mjeseci), izdan na međunarodnom obrascu (prema Konvenciji o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika potpisanoj u Beču 8. rujna 1976.), tj. u Francuskoj Republici: „Extrait d'acte de naissance pluirilingue“. 
• dokaz o državljanstvu roditelja (valjana putovnica, domovnica) 
• dokaz o dozvoli boravka na području Francuske Republike 

Novorođeno dijete upisuje se u matični ured prema mjestu prebivališta roditelja. 

Za prijavu rođenja djeteta ne plaća se konzularna pristojba. 
U slučaju da stranka istovremeno podnosi i zahtjev za dostavu rodnog lista i domovnice za dijete, naplatiti će se konzularna pristojba sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama. 

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana