Prijava sklopljenog braka

Hrvatski državljani koji su pred nadležnim tijelima Francuske Republike sklopili brak mogu preko Konzularnog odjela prijaviti sklapanje braka u maticama vjenčanih u RH. 
Uz zahtjev je potrebno priložiti: 

• izvadak iz matične knjige vjenčanih (ne stariji od 6 mjeseci), izdan na međunarodnom obrascu (prema Konvenciji o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika potpisanoj u Beču 8. rujna 1976.), tj. u Francuskoj Republici: „Extrait d'acte de mariage pluirilingue“. 
• valjane putovnice obaju supružnika 
• domovnicu 
• dokaz o dozvoli boravka na području Francuske Republike 

Sklopljeni brak upisuje se u matičnom uredu prema mjestu prebivališta bračnih drugova. 

Konzularna pristojba naplaćuje se u iznosu od 27,00 €. 
U slučaju da stranka istovremeno podnosi i zahtjev za dostavu vjenčanog lista i domovnice, naplatiti će se konzularna pristojba sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama. 

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana