Prijava smrti

Činjenica smrti se može prijaviti putem ovog Konzularnog odjela uz predočenje smrtnog lista izdanog na međunarodnom obrascu (prema Konvenciji o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika potpisanoj u Beču 8. rujna 1976.), tj. u Francuskoj Republici: „Extrait d'acte de décès pluirilingue“, i putovnicom pokojne osobe. 
Za prijavu smrti odgovorni su članovi obitelji. 

Konzularna pristojba naplaćuje se u iznosu od 27,00 €. 

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana